Fysioterapiaa Turku ja Pöytyä

Fysioterapian tavoitteena on palauttaa ja pitää yllä kehon liikkumis- ja toimintakykyä luonnollisella tavalla.

Fysioterapia edistää ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Pyrkimyksenä on, että ihminen kykenee toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisen elämän vaatimuksista. Yksilölliset tavoitteet määräytyvät kuntoutujan iän sekä ongelmien laadun perusteella.

Tarjoamme fysioterapiapalveluja eri ikäluokille molemmissa toimipisteissämme tai kotikäynteinä, mikäli asiakkaan vaikea liikunnallinen vamma tai korkea ikä tätä edellyttää.

Kipu- ja oirehoitoina käytämme fysikaalisia hoitoja, kuten lämpöpakkauksia, kylmähoitoa, ultraääni- ja sähköhoitoa.

Teemme liikehoitoja, joilla pyritään lisäämään nivelten liikkuvuutta sekä vahvistamaan ja venyttämään lihaksia.

Käytössämme ovat kuntosali Sun Salin monipuoliset tilat Riihikoskella. Annamme henkilökohtaista ohjausta laitteiden käytössä ja valitsemme asiakaskohtaisesti sopivat liikeharjoitukset.

Geriatrinen kuntoutus ottaa huomioon ikääntymisen mukanaan tuomat erityispiirteet. Kuntoutus ylläpitää ja parantaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tavoitteena on, että asiakas pystyy toimimaan elinympäristössään ja selviytymään jokapäiväisestä elämästään mahdollisimman hyvin.

Arvioimme liikkumisen apuvälineiden tarpeen, avustamme hankinnassa sekä opastamme käytössä.

Meiltä myös Kelan ja Tyksin kuntoutus vaikeavammaisille: fysioterapia ja allasterapia.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on urheilijoiden sekä liikunnallisesti aktiivisten ihmisten terveyden edistämistä. Terapiassa tärkeintä on vammojen ennaltaehkäisy.

Tehokas ja oikein toteutettu harjoittelu sekä hyvä lihashuolto takaavat onnistuneen urheilusuorituksen.

Urheiluvammojen kuntoutus on aina yksilöllistä.

Urheilufysioterapiassa hyödynnetään samoja menetelmiä kuin tavallisessa fysioterapiassa.